Η «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» Α.Μ.Κ.Ε συνδράμει στην διαφύλαξη και καταγραφή της ιστορίας.

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν σύλλογοι, φορείς, άνθρωποι που προσφέρουν έργο για την διάσωση της ιστορίας και του πολιτισμού.

Πολλοί από αυτούς ενεργούν σιωπηλά, χωρίς να θέλουν να πάρουν τα εύσημα. Το κάνουν μόνο από αγάπη και μεράκι.

Γνωρίσαμε τον κ. Γεώργιο Μέρμηγκα, Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Σ. “ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ” Α.Μ.Κ.Ε., ο οποίος πρόσφερε τις σπουδαίες υπηρεσίες του για την παραγωγή. Τον ευχαριστούμε θερμά!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
(Ε.Ε.Ε.Σ) «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» Α.Μ.Κ.Ε
Ομάδα Αεροπόρων εν ενεργεία και μη, καθώς και συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, αποφάσισαν να συστήσουν Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 επ. του ΑΚ (Αστικού Κώδικα) Η Eταιρεία δεν προσδοκά στη απόκτηση κερδών, αλλά κάθε έσοδο θα διατίθεται για τις ανάγκες της Εταιρείας και την προώθηση του σκοπού.
Η Επωνυμία της Εταιρείας είναι:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΣ-ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ή ΘΕΜΑΤΩΝ) – ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ » και υπό τον συντετμημένο τίτλο «Ε.Ε.Ε.Σ. ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ Α.Μ.Κ.Ε.»

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy